______

משנים תפיסות חברתיות

כמסקס: קראו את נייר העמדה שהגיש הוועד לועדת המאבק בנגע הסמים שהתקיימה בכנסת

תערוכת אמנות ישראלית 2018- הקטלוג המלא

פרויקט יזה"ר